Produktserie: Bruksanvisningar

SYFILIS:

Instruktioner

Syfilis


Testet använder två antikroppar som är specifika för syfilis (Treponema Pallidium) som förkortas TP. Testet mäter TP halten i blodet direkt genom att man sticker ett litet hål i fingret där en liten mängd blod fångas upp. Blodet appliceras därefter på en testkassett med ett membran innehållande två antikroppar som binder in till syfilis antigen (TP) om det finns i blodet. Specificitet: 99,7%. Sensitivitet: 99,9%. Noggrannhet 99,8%.


Användarinstruktioner

 1. Rengör fingret
 2. Punktera fingret med lansett.
 3. Sug upp 5-6 droppar blod med pipetten. Eller droppa dem direkt i testkassettens brunn (S)
 4. Droppa 5 droppar blod i testkassettens brunn (S).
 5. Droppa därefter 1 droppe PSA buffert.
 6. Vänta 5 minuter för att avläsa resultatet. Provet är ogiltigt efter 20 min.Resultat

 

Positivt: Två färjade (rosa-lila) linjer visas både i kontrollområdet och testområdet.
Negativt: Endast en färjad (rosa-lila) linje visas i kontrollområdet.
Ogiltigt: Om det inte finns något tydligt rosa-lila färgband synligt både i området TEST och CONTROL är testet ogiltigt. Det rekommenderas att testet i detta fall upprepas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KLAMYDIA:


Användarinstruktioner
Kissa inte på minst en timme före att testet utförs!

1) Ta ut topsen (A) och för in den 1-1,5 cm i urinröret/vaginan. Rotera topsen upprepade gånger. Låt den vara kvar i 5-10 sekunder.

2) Häll innehållet från den lilla behållaren märkt med  (B) i den stora behållaren "Sample Tube" (D).

3) Stoppa ned topsen i "Sample Tube" och kläm på den samtidigt som du rör runt topsen 15 gånger. Behåll topsen kvar i 2 minuter innan du tar bort den.

4) Häll innehållet från den lilla behållaren märkt med (C) i den stora behållaren "Sample Tube".

5) Stoppa ned topsen i "Sample Tube" igen och kläm på den samtidigt som du rör runt topsen 15 gånger. Behåll topsen kvar i 1 minut innan du tar bort den och sätter på locket på "Sample Tube".

6) Ta fram testkassetten (E) och droppa 3 droppar från "Sample Tube" i det runda hålet märkt ”S” på kassetten. Vänta och läs av resultatet efter 10 minuter. Läs inte resultatet efter 20 min.

 

ResultatPositivt: Två färjade (rosa-lila) linjer visas både i kontrollområdet och testområdet.
Negativt: Endast en färjad (rosa-lila) linje visas i kontrollområdet.
Ogiltigt: Om det inte finns något tydligt rosa-lila färgband synligt både i området TEST och CONTROL är testet ogiltigt. Det rekommenderas att testet i detta fall upprepas.

Specificitet: 99,7%. Sensitivitet: 99,9%. Noggrannhet 99,8%.

Anmälningsplikt
Klamydia är en av de könssjukdomar som är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

GONORRÉ:

 

Instruktioner

Gonorré

Kissa inte på minst en timme före att testet utförs!

1) Ta ut topsen (A) och för in den 1-1,5 cm i urinröret/vaginan och rotera runt topsen upprepade gånger. Låt den vara kvar i 5-10 sekunder.

2) Häll innehållet från den behållaren märkt med (B) i den stora behållaren "Sample Tube" (D)

3) Stoppa ned topsen i "Sample Tube" och kläm på den samtidigt som du rör runt topsen 15 gånger. Behåll topsen kvar i 2 minuter innan du tar bort den.

4) Häll innehållet från behållaren märkt med (C) i den stora behållaren "Sample Tube".

5) Stoppa ned topsen i "Sample Tube" igen och kläm på den samtidigt som du rör runt topsen 15 gånger. Behåll topsen kvar i 1 minut innan du tar bort den och sätter på locket på "Sample Tube"

6) Ta fram testkassetten (E) och droppa 4 droppar från "Sample Tube" i det runda hålet märkt ”S” på kassetten. Vänta och läs av resultatet efter 5-10 minuter. Läs inte resultatet efter 20 min.Resultat


Positivt: Två färjade (rosa-lila) linjer visas både i kontrollområdet och testområdet.
Negativt: Endast en färjad (rosa-lila) linje visas i kontrollområdet.
Ogiltigt: Om det inte finns något tydligt rosa-lila färgband synligt både i området TEST och CONTROL är testet ogiltigt. Det rekommenderas att testet i detta fall upprepas.

Specificitet: 99,7%. Sensitivitet: 99,9%. Noggrannhet 99,8%.

Anmälningsplikt
Gonorré är en av de könssjukdomar som är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

HALSFLUSS:

Instruktioner

Halsfluss (Strep A)

Ta prov genom att rotera pinnen på tonsillerna, bakre delen av svalget och på ev vita fläckar i tonsillområdet. Undvik kontakt med tand-, gom-, tung- eller kindområdet.

1) Ta ut topsen ur förpackningen

2) Häll innehållet från den lilla behållaren märkt med  (B) i den stora behållaren "Sample Tube" (D).

3) Häll innehållet från den lilla behållaren märkt med (C) i den stora behållaren "Sample Tube".

4) För ned topsen i röret. Snurra topsen och låt stå i minst 1 minut, dock ej längre än 15 minuter.

5) Pressa ur all vätska ur provtagnings-pinnen mot insidan av röret. Kläm ihop om provtagnings-pinnen när den tas ur röret. Kasta provtagningspinnen.

6) Addera 3 droppar i testkasetten och starta en timer. Läs av testresultatet efter 5 minuter. Läs inte av resultatet efter 10 minuter.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

PSA:

Instruktioner - Prostata PSA


 1. 1st Lansett för stick i finger
 2. Vätska PSA buffert
 3. 1st Pipett
 4. 1st Testkassett

 

OBS!

Läs igenom noggrant igenom instruktionerna innan du påbörjar ditt test för säkrast resultat.

Instruktioner:

 1. Tvätta händerna noggrant och ta sedan ut testkassetten (D) ur den förseglade påsen och placera den på en rak och jämn yta.
 2. Avlägsna locket på nålen (A) genom att vrida och dra av korken och punktera fingertoppen.
 3. Sug upp 6 droppar blod med den medföljande pipetten (C). (Väldigt viktigt att det blir 6 stora droppar. För få droppar ger inget utslag)
  Det kan bildas ytspänning under blodet som gör att kassetten inte suger upp blodet. Rör då runt lite med pipetten för att spräcka ytspänningen. Eller så droppar du blodet direkt i den skålade delen märkt ”S” på testkassetten.
 4. Tillsätt blodet i den skålade delen märkt ”S” på testkassetten.
 5. Droppa därefter 1 droppe PSA buffert i testkassetten (S)
 6. Läs av testresultatet inom 10-15 minuter. OBS! Resultatet är ogiltigt efter 20 minuter.

Så läser du av ditt resultat

Nedan har vi redigerat en bild som enkelt visar hur du läser av ditt resultat. Har du några frågor eller inte förstår hur du ska läsa av ditt provsvar? Ta då en bild på ditt resultat och skicka in till vår kundtjänst så kan de hjälpa dig.

Inga produkter hittades
Använd färre filter eller ta bort alla