Kvalitetspolicy

Hur hög säkerhet har testerna?

Våra tester håller en hög säkerhet och kvalité och är 99.8% säkra. Har du några som helst symtom så ber vi dig alltid att uppsöka professionell vård. Våra tester är bara för dig som vill vara extra säker och kanske göra en kontroll.

En viktigt sak som skiljer dem åt är att manualerna. Våra självtester är avsedda för konsumenter, därför är manualerna förenklade och därmed anpassade för de utan medicinsk utbildning. Dock ställs det samma hårda krav på funktion, säkerhet, tillförlitlighet och EU-direktiv för IVD-tester.